0,80

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ – ΠΟΡΤΟ-ΛΑΓΟΣ. ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ.
POSTCARD – PORTO-LAGOS. THE HARBOUR.