0,80

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
POSTCARD – XANTHI, VIEWS FROM THE BAZAAR OF XANTHI