0,50

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ – ΞΑΝΘΗ, ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
POSTCARD – XANTHI, OLD TOWN