ΠΑΚΕΘΡΑ: 20 χρόνια έργου

ΠΑΚΕΘΡΑ: 20 χρόνια έργου
20 Χρόνια στη Θράκη για την Ιστορία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον

Το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ) είναι μία πολιτιστική μη κερδοσκοπική αστική εταιρία, που ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Ξάνθη. Είναι σταθερά προσανατολισμένο σε μία αντίληψη της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου μας, η οποία εδράζεται στη δημιουργική γνώση της παράδοσης, χωρίς να αποδέχεται τη λήθη και την καταστροφή της ιδιαιτερότητας.
Κύρια πεδία έρευνας, παραγωγής και δράσης του ΠΑΚΕΘΡΑ είναι ο ευρύτερος χώρος της ιστορικής Θράκης αλλά και η διαχρονική ελληνική παρουσία, με έμφαση στον Ανατολικό Ελληνισμό. Επί πλέον, επιδιώκει να έχει παρουσία στα κοινωνικά προβλήματα και ενεργό ρόλο στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Θράκης.