Εκθέσεις 2014

Γιορτές Παλιάς Πόλης 2014 (αρχές Σεπτεμβρίου). Πεζόδρομος οδού Στάλιου.
Έκθεση με τίτλο Βιότοποι του Νομού Ξάνθης.