Η κεφαλή του Ηρώου του 1940

Στον απολογισμό της περιόδου 2012-2013 είχαμε αναφερθεί στην προσπάθεια για επιστροφή της κεφαλής του παλαιού ηρώου της Ξάνθης στη θέση της, προσπάθεια που δεν είχε ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια:

13-2-2014: Υπεβλήθη αίτημα στον Δήμο Ξάνθης ως εξής:

ΘΕΜΑ: Επιστροφή της κεφαλής του γλυπτού ηρώου του 1940 στην θέση της.

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε
Σας παρακαλούμε να θέσετε ως θέμα συζήτησης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας το εν θέματι αίτημά μας, όπως περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφό μας (που είχε κατατεθεί στο Δήμο στις 24-4-2012).

17-3-2014: Ελήφθη θετική απόφαση από την Επιτροπή.
Ενδιαμέσως η κεφαλή εντοπίστηκε (φωτ.1) σε αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου είχε μεταφερθεί από το υπόγειο του Δημαρχείου.
Τον Απρίλιο του 2014 καθαρίστηκε προσεκτικά από τα παλαιά στοιχεία στήριξής της ενώ παράλληλα, μετά από αναζήτηση, εντοπίστηκε στο χώρο της ΤΥΔΞ ωραιότατη παλιά τετραμερής μαρμάρινη βάση από προτομή(;) η οποία μας παραχωρήθηκε, ώστε επάνω της να τοποθετηθεί η κεφαλή.
Τα τμήματά της μεταφέρθηκαν και σταδιακά επανασυγκολλήθηκαν και τοποθετήθηκαν (φωτ.2) στη βόρεια πλευρά του πάρκου της Νομαρχίας, σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση του παλαιού ηρώου.
Τέλος, στις 9 Ιουλίου 2014, τοποθετήθηκε η κεφαλή και μία λιτή πληροφοριακή πινακίδα (φωτ.3-4).