Πολιτική απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας στο pakethra.gr, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται. Με τις παρούσες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε για ποιόν λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε να αφιερώσετε χρόνο για να τις διαβάσετε προσεκτικά.

1. Αρμόδιο νομικό πρόσωπο

Υπεύθυνο νομικό πρόσωπο υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης» με ΑΦΜ 090128169, και έδρα την πόλη της Ξάνθης, στην οδό Μπότσαρη 20.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα παρακαλώ αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο pakethra@gmail.com.

2. Πώς και γιατί περισυλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών

Τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να δηλωθούν κατά τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού στην σελίδα του ΠΑΚΕΘΡΑ, εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο του ΠΑΚΕΘΡΑ, ή για να γίνει μια παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, για τεχνικούς και αναλυτικούς λόγους συλλέγονται αυτόματα από το λογισμικό της ιστοσελίδας μας τα δεδομένα όπως η διεύθυνση IP, η τοποθεσία σας, πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία μας επισκεφτήκατε, τις δικές μας σελίδες που επισκέπτεστε, ή κάποια στοιχεία σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς, καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, ή (σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή) για στατιστικούς σκοπούς.

Προκειμένου να αποκτήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό στον ιστότοπο του ΠΑΚΕΘΡΑ, να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, ή να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.pakethra.gr) του ΠΑΚΕΘΡΑ και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων, θα σας ζητηθεί γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων προκειμένου να καταστήσουν εφικτές η υπηρεσίες που χρειάζεστε. Ανάλογα με την περίπτωση, θα σας ζητηθούν όλες ή κάποιες από τις εξής πληροφορίες:

  • πλήρες ονοματεπώνυμο
  • διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
  • διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
  • πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που είχατε επιλέξει
  • τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
  • ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail)
  • πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που μπορεί να χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, κάνουμε χρήση των δεδομένων σας για τη διατήρηση της βάσης δεδομένων πελατών μας, πάντα προσπαθώντας ώστε μόνον τα σχετικά δεδομένα να αποθηκεύονται εκεί. Προκειμένου να αποφευχθούν τα σφάλματα πληκτρολόγησης, ελέγχουμε εάν η διεύθυνση και άλλα στοιχεία που έχετε εγγράψει είναι γραμμένα κατά τρόπο πλήρη και ακριβή.

Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, ή όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιο άλλο τρόπο και, ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή την δίωξη της κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα μας, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής μας.

Τέλος, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, στο βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για νομική υπεράσπιση.

3. Διαβίβαση δεδομένων

Κατά καιρούς διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για την ολοκλήρωση και εκτέλεση των συμβάσεων σε σχέση με τις παραγγελίες σας ή για να σας αποστέλλουμε τα ενημερωτικά δελτία του ΠΑΚΕΘΡΑ. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αναγκαίες πληροφορίες για εσάς διαβιβάζονται στα μέλη ή συνεργάτες του ΠΑΚΕΘΡΑ που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτησή σας ή την τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε περίπτωση ερωτήσεων, παραπόνων ή επιστροφών, καθώς και για άλλους λόγους, τα υπεύθυνα μέλη ή συνεργάτες του ΠΑΚΕΘΡΑ λαμβάνουν πρόσβαση στα δεδομένα της παραγγελίας ή λογαριασμού σας, προκειμένου να είναι σε θέση να επεξεργαστούν το αίτημά σας.

3.1 Διαβίβαση σε παρόχους υπηρεσιών

Όσον αφορά τις εργασίες του ΠΑΚΕΘΡΑ και για την εκτέλεση των συμβάσεων, διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών λειτουργούν για μας, π.χ. για κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής ή την φιλοξενία του pakethra.gr, για την πληρωμή και την παράδοση των προϊόντων, ή για την εγκατάσταση υλικού, στους οποίους διαβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση) για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3.2 Διαβίβαση σε τρίτα μέρη

Τέλος, θα μεταδίδουμε τα δεδομένα σας εντός του πλαισίου εφαρμογής των υφιστάμενων νόμων περί προστασίας δεδομένων σε τρίτα μέρη ή στις επίσημες αρχές, μόνο αν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε λόγω επίσημης οδηγίας ή εντολής δικαστηρίου, ή έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε, για παράδειγμα, επειδή αυτό είναι απαραίτητο για τη δίωξη των ποινικών αδικημάτων, ή για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας.

4. Τα δικαιώματά σας

Έχετε νόμιμο δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα σε μας, καθώς και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Ο ταχύτερος και απλούστερος τρόπος για να διορθώσετε τις πληροφορίες πελάτη στην ιστοσελίδα μας είναι η σύνδεσή στο λογαριασμό πελάτη, από όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε άμεσα τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα σ’εμάς.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τους υπολογιστές του ΠΑΚΕΘΡΑ, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο www.pakethra.gr.

Τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύουμε λόγω νομικών, θεσμικών ή συμβατικών υποχρεώσεων για τη διατήρηση εμπορικών εγγράφων θα κλειδώνονται αντί να διαγράφονται, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση τους για άλλους σκοπούς.

Συγκατάθεση, δικαίωμα αντίρρησης

Στο βαθμό που θα χρησιμοποιούμε δεδομένα για έναν σκοπό, ο οποίος, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, πάντα θα σας ζητάμε τη ρητή άδειά σας και να συνδέετε την άδεια που χορηγείτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων. Η άδεια που χορηγείται μία φορά μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα για το μέλλον και/ή μπορείτε να προβάλλετε αντιρρήσεις σε μελλοντικές χρήσεις των δεδομένων σας για σκοπούς ενημέρωσης, έρευνας αγοράς και γνώμης. Σας παρακαλούμε για την κατανόησή σας, ότι η εφαρμογή της αντίρρησης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σας μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο για τεχνικούς λόγους και ότι μπορεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς, εν τω μεταξύ.

Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ή της αντίρρησης, μια απλή κοινοποίηση αυτών μας αρκεί. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Με ταχυδρομείο: ΤΘ102, 67132, Ξάνθη

Με ηλεκτρονικό μήνυμα: pakethra@gmail.com.