Από την Ανατολική Θράκη στην Επαρχία Νέστου

Author(s):Κοζαρίδης Χρήστος
ISBN:960-88801-3-0
Date of Publishing:2006
Pages:480

18,87

Ιστορική-Κοινωνική-Λαογραφική περιήγηση στους τόπους καταγωγής των Ανατολικοθρακιωτών προσφύγων της Επαρχίας Νέστου Αντικείμενο του βιβλίου είναι οι Ανατολικοθρακιώτες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην επαρχία του Νέστου, τα χωριά τους και η ζωή τους στην Ανατολική Θράκη καθώς και η κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατούσε από το 1850 μέχρι και τον οριστικό τους ξεριζωμό. Ονομαστική αναφορά γίνεται σε όλους τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην επαρχία, κατά χωριό, καθώς και στον τόπο καταγωγής και την ημερομηνία γέννησής τους.