Από την Ανατολική Θράκη στην Ελλάδα και στη Δύση

Author(s):Αϊβαλιώτης Βασίλειος, Παπαζήση-Αδαμαντίδου Σοφία
Date of Publishing:2011
Pages:25

23,58

Οικογένειες Αλτιναλμάζη, Βαρδαλή, Δουλά, Ζώτου, Θεοφιλίδη, Καραθεοδώροι, Κοντόπουλου Φιμερέλη: γενεαλογικά δέντρα, φωτογραφίες, τεκμήρια απο οικογενειακά αρχεία.