Χουρμούζης Μιλτιάδης-Μιχαήλ – ΜΑΛΑΚΩΦ

Author(s):Χουρμούζης Μιλτιάδης-Μιχαήλ
Date of Publishing:2008
Pages:94+184

14,15

θεατρικό έργο Μ. Χουρμούζη, 1856. Επανέκδοση με σχόλια.