Οι Δημοτικές εκλογές Αυγούστου 1929 στην Ξάνθη: Μία αναφορά

Author(s):Εξάρχου Θωμάς
ISBN:960-85578-3-6
Date of Publishing:1999
Pages:12

2,83

Μικρής έκτασης εργασία: αναφέρεται στις ιδιάζουσες και επεισοδιακές, λόγω αποτελέσματος, δημοτικές εκλογές του 1929, που τις κέρδισε ο Ε. Χασιρτζόγλου. Τελικά έγινε ο ίδιος Δήμαρχος αλλά με άλλη, λόγω προκληθέντων αντιδράσεων, σύνθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο από την προβλεπόμενη αρχικά. Πρώτη παρουσίαση τεκμηρίων που εντοπίσθηκαν σε εφημερίδες εποχής.