Επαρχία Νέστου. Από τα ομηρικά χρόνια μέχρι το 1940

Author(s):Κοζαρίδης Χρήστος
ISBN:960-88049-1-4
Date of Publishing:2004
Pages:312

14,15

Το βιβλίο αυτό κατατίθεται ως μία πρώτη συνθετική παρουσίαση των αρχαιολογικών και βιβλιογραφικών πηγών και των άλλων ιστορικών δεδομένων που αφορούν στην επαρχία Νέστου. Η έκδοση ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή από τα αρχαϊκά χρόνια ώς και τη Ρωμαϊκή κατάκτηση, ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη Βυζαντινή περίοδο και την επικράτηση εν συνεχεία των Οθωμανών. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από χρονικά και περιγραφές περιηγητών της εποχής, προξενικά έγγραφα και ανέκδοτο υλικό από εκκλησιαστικά βιβλία της περιοχής, παρουσιάζει μία κατά το δυνατόν λεπτομερή καταγραφή διοικητικών και κοινωνικών λειτουργιών και γεγονότων που έλαβαν χώρα στην επαρχία Νέστου κατά την Οθωμανική περίοδο αλλά και κατά την εν συνεχεία παρουσία συμπαγών Ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή από την απελευθέρωσή της στις 11 Ιουλίου του 1913 έως τον Β´ παγκόσμιο πόλεμο.