Οι Μιχάλογλου

Author(s):Αϊβαλιώτης Βασίλειος, Παπαζήση-Αδαμαντίδου Σοφία
Date of Publishing:2013
Pages:22

23,58

Μια μεγάλη εμπορική οικογένεια της Ξάνθης από το ασήμαντο σήμερα Gjerbes της Κορυτσάς