Μαστοριά και Μεράκι στην Παλιά Ξάνθη

Author(s):Μαυρίδης Δημήτρης
Date of Publishing:2005
Pages:39

9,43

Το βιβλίο υφαίνεται γύρω από την πολυμορφία του δομημένου περιβάλλοντος της Παλιά Πόλης της Ξάνθης, εστιάζοντας πρωτίστως στη λεπτομέρεια ως στοιχείο ιδιαιτερότητας. Έτσι τα οικοδομικά και διακοσμητικά στοιχεία στις πόρτες, στα παράθυρα, στις σκάλες, στα φουρούσια, τα μικρογλυπτά, τα ανάγλυφα και οι κτητορικές επιγραφές στολίζουν με την απαράμιλλη αισθητική τους τις σελίδες της έκδοσης αυτής, αποτελώντας ταυτόχρονα για το συγγραφέα την αφορμή διεισδυτικού στοχασμού για το ρόλο της «λεπτομέρειας» και της «διακόσμησης» στην έκφραση του κατά παράδοση λαϊκού μας πολιτισμού και του αστικού εκσυγχρονισμού των Ρωμηών της καθ´ ημάς Ανατολής.