Ο Λευτέρης Κουνής και η κοσμηματογραφία στην Ξάνθη

Author(s):Κουνή Ελένη, Αϊβαλιώτης Βασίλειος, Αδαμαντίδου Σοφία
Date of Publishing:2006
Pages:64

9,43

Ο Λευτέρης Κουνής, ο Αϊβαλιώτης κοσμηματογράφος της Ξάνθης είναι το κύριο πρόσωπο του παρόντος βιβλίου. Κινείται, από το 1927, ανάμεσα στις γειτονιές της για να ζωγραφίσει αρχοντικά και ν’ αγγίξει με τα πινέλα του και τα απλά κτίσματά της. Πλήθος πληροφοριών διασταυρώνονται για τα σπίτια, τα πρόσωπα της πόλης, τους μαστόρους της κοσμηματογραφίας, τη ζωή και τα έργα τους, τις τεχνικές και τις δεξιότητές τους. Περίπου 130 φωτογραφίες κοσμούν το βιβλίο, μάρτυρες των αισθητικών προτιμήσεων και τεκμήριο ιστορίας και πολιτισμού της πόλης.