ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ τόμος 1

ISBN:ISSN 1109-2408
Date of Publishing:2001
Pages:240

14,15

Το επιστημονικό περιοδικό με τίτλο Περί Θράκης έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τη μελέτη της τοπικής ιστορίας της Θράκης, ως ενιαίου γεωγραφικού χώρου που περιλαμβάνει την Ανατολική, Δυτική και Βόρεια Θράκη, της Κωνσταντινουπόλεως περιλαμβανομένης. Ο διεθνής χαρακτήρας της έκδοσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις και για τη συνεργασία επιστημόνων από το εξωτερικό καθώς και για την προβολή της διαχρονικής και ενιαίας Θράκης και πέραν των ορίων της Ελλάδας. Η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού είναι η ακόλουθη: Ιωάννης Χ. Αλεξανδρόπουλος, Απόστολος Αθ. Γλαβίνας, Νικόλαος Κατσάνης, Βασίλειος Κατσαρός, Μαρία Μαυρίδου, Αριστοτέλης Μέντζος, Μιχάλης Μερακλής, Ιωάννης Ταρνανίδης, Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος.

 

Περί Θράκης – 1ος τόμος

Άρθρα:

  • Τα βυζαντινά νομισματοκοπεία της Θράκης, 11ος-14ος αιώνας
  • Μνημεία περιοχής Φονιά, Γερωπλατάνου, Αλωνουδίου και Απάνω Μεριάς Σαμοθράκης (Πρώτη καταγραφή-Πρόδρομη έκθεση)
  • Ώψεις των θεωρητικών συζητήσεων αναφορικά με την οκταηχία της βυζαντινής μουσικής στις αρχές του 14ου αι.
  • Ο καζάς Γενισέας (Yenice-i Karasu) μέσα από τις οθωμανικές πηγές του 15ου-16ου αι. Προβλήματα και προοπτικές της έρευνας
  • Η Θράκη κατά τους Έλληνες γεωγράφους της οθωμανικής εποχής
  • Ο μητροπολίτης της Φιλιππούπολης Παϊσιος (1818-1821) και η Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου της Πετριτζονίτισσας
  • Δέκα αποφάσεις του Ιεροδικείου Ξάνθης
  • Ανέκδοτη ιστορική περιγραφή Ραιδεστού (αρχαίοι, βυζαντινοί χρόνοι, τουρκοκρατία)
  • Τρεις ανέκδοτες διαθήκες της κοινότητας Καλλικράτειας
  • Η Εκπαίδευση ως μέσο εθνικιστικής προπαγάνδας. Η Βουλγαρική αφομοιωτική πολιτική στην Ανατ. Μακεδονία και τη Θράκη, 1941 – 1944.