ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ τόμος 2

ISBN:ISSN 1109-2408
Date of Publishing:2002
Pages:323

14,15

Το επιστημονικό περιοδικό με τίτλο Περί Θράκης έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τη μελέτη της τοπικής ιστορίας της Θράκης, ως ενιαίου γεωγραφικού χώρου που περιλαμβάνει την Ανατολική, Δυτική και Βόρεια Θράκη, της Κωνσταντινουπόλεως περιλαμβανομένης. Ο διεθνής χαρακτήρας της έκδοσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις και για τη συνεργασία επιστημόνων από το εξωτερικό καθώς και για την προβολή της διαχρονικής και ενιαίας Θράκης και πέραν των ορίων της Ελλάδας. Η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού είναι η ακόλουθη: Ιωάννης Χ. Αλεξανδρόπουλος, Απόστολος Αθ. Γλαβίνας, Νικόλαος Κατσάνης, Βασίλειος Κατσαρός, Μαρία Μαυρίδου, Αριστοτέλης Μέντζος, Μιχάλης Μερακλής, Ιωάννης Ταρνανίδης, Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος.

ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ τόμος 2

Άρθρα:

 • Γύρω από κάποια εραλδικά εμβλήματα της Κωνσταντινούπολης (13ος-15ος αιώνες)
 • Συλλογές παλαιών βιβλίων (16ου – 19ου αιώνα) στη Σαμοθράκη
 • Τρία έγγραφα από τη Νομική Συναγωγή του πατριάρχη Ιεροσολύμων Δοσίθεου για την εκκλησιαστική ιστορία της Ξάνθης κατά το 17ο αιώνα
 • Κατάλογος των μητροπολιτών Σωζοπόλεως κατά τον 17ο αιώνα
 • Περί του μονυδρίου Αγίου Αθανασίου Αλωνίων Σαμοθράκης
 • Ο Γεώργιος Βιζυηνός ως επιστήμων
 • Μεταρρυθμίσεις στην επαρχία Αδριανούπολης: Τα οθωμανικά αρχεία για την τοπική αυτοδιοίκηση κατά την περίοδο του Τανζιμάτ (1839-1878)
 • Η ονομασία της συνοικίας Μητρόπολης Ξάνθης κατά τους οθωμανικούς χρόνους
 • Οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Δημητρίου στα Κιμμέρια Ξάνθης
 • Ο εορτασμός της Αντριάδας στο Καβακλή της Ανατολικής Ρωμυλίας
 • Πρωτογενές λαογραφικό υλικό της Θράκης
 • Η επιβεβλημένη τριγλωσσία και η κατασκευή της αγραμματοσύνης: Η περίπτωση των Πομάκων της ορεινής Ξάνθης.