ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ τόμος 3

ISBN:ISSN 1109-2408
Date of Publishing:2003
Pages:324

14,15

Το επιστημονικό περιοδικό με τίτλο Περί Θράκης έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τη μελέτη της τοπικής ιστορίας της Θράκης, ως ενιαίου γεωγραφικού χώρου που περιλαμβάνει την Ανατολική, Δυτική και Βόρεια Θράκη, της Κωνσταντινουπόλεως περιλαμβανομένης. Ο διεθνής χαρακτήρας της έκδοσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις και για τη συνεργασία επιστημόνων από το εξωτερικό καθώς και για την προβολή της διαχρονικής και ενιαίας Θράκης και πέραν των ορίων της Ελλάδας. Η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού είναι η ακόλουθη: Ιωάννης Χ. Αλεξανδρόπουλος, Απόστολος Αθ. Γλαβίνας, Νικόλαος Κατσάνης, Βασίλειος Κατσαρός, Μαρία Μαυρίδου, Αριστοτέλης Μέντζος, Μιχάλης Μερακλής, Ιωάννης Ταρνανίδης, Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος.

ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ τόμος 3

Άρθρα:

 • Αλάβαστρα από το νεκροταφείο των αρχαίων Αβδήρων
 • Θράκες βασιλείς από τον Στρυμόνα στην Ίσμαρο
 • Ρωμαϊκά θεάματα σε πόλεις της Θράκης και της Κάτω Μοισίας κατά την όψιμη αρχαιότητα
 • Η Εγνατία οδός στην περιοχή της Θράκης κατά τη ρωμαϊκή και βυζαντινή εποχή
 • Η Καθολική εκκλησία της Βιζύης
 • Η εφήμερη υπαγωγή στην Εξαρχία Μαρώνειας των δυο χωριών της Μητρόπολης Διδυμοτείχου «Δαδίαι λεγόμενα»
 • Το εργαστήρι αντιγραφής και στάχωσης χειρογράφων της μονής του Τιμίου Προδρόμου της Σωζόπολης κατά τον 17ο αιώνα
 • Μηχανισμοί ελέγχου και καταστολής στην οθωμανική Κωνσταντινούπολη, μέσα 16ου –  αρχές 18ου αιώνα.
 • Δικαιοπρακτικά έγγραφα από τη Σαμοθράκη
 • Τρεις κανονισμοί των εκπαιδευτηρίων της Κοινότητας Βουγιούκδερε
 • Ο θεσμικός λαβύρινθος και οι πολιτικές διαστάσεις της εκπαίδευσης των Μουσουλμανικών μειονοτήτων της Δ. Θράκης.