ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ τόμος 4

ISBN:ISSN 1109-2408
Date of Publishing:2004
Pages:296

14,15

Το επιστημονικό περιοδικό με τίτλο Περί Θράκης έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τη μελέτη της τοπικής ιστορίας της Θράκης, ως ενιαίου γεωγραφικού χώρου που περιλαμβάνει την Ανατολική, Δυτική και Βόρεια Θράκη, της Κωνσταντινουπόλεως περιλαμβανομένης. Ο διεθνής χαρακτήρας της έκδοσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις και για τη συνεργασία επιστημόνων από το εξωτερικό καθώς και για την προβολή της διαχρονικής και ενιαίας Θράκης και πέραν των ορίων της Ελλάδας. Η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού είναι η ακόλουθη: Ιωάννης Χ. Αλεξανδρόπουλος, Απόστολος Αθ. Γλαβίνας, Νικόλαος Κατσάνης, Βασίλειος Κατσαρός, Μαρία Μαυρίδου, Αριστοτέλης Μέντζος, Μιχάλης Μερακλής, Ιωάννης Ταρνανίδης, Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος.

ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ τόμος 4

Άρθρα:

 • Η εικόνα των Θρακών στην αρχαϊκή εποχή. Η απουσία της ετερότητας
 • Περί την ίδρυση του οικισμού της Ξάνθης
 • Η άγνωστη Ανατολική Θράκη: Βυζαντινολογικές έρευνες στην περιοχή μεταξύ Αιγαίου, Προποντίδας και Μαύρης Θάλασσας
 • Ο ναός της Παναγίας στη Γέννα της Ανατολικής Θράκης
 • Φιλοθέου Κοκκίνου, Επιστολή προς τους Ηρακλειώτας
 • Μαρτυρίες για το Kurşum ή το Kurşunlu Hani (ή Şihâbüddin Paşa Kervansarayi) της Φιλιππούπολης
 • Ο επίσκοπος πρώην Σταγών Παϊσιος Ευσταθίου ως επιστάτης της Πατριαρχικής Σχολής Κουρούτσεσμε της Κωνσταντινούπολης
 • Πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου της Κωνσταντινούπολης 1923-1925. Γλωσσική και ιστορική προσέγγιση
 • Εθνική Αντίσταση στο γερμανοκρατούμενο Έβρο μέσα από τα μάτια ενός Έλληνα πράκτορα στην Αδριανούπολη το 1944
 • Για την καταγραφή του θρακικού λαϊκού λόγου
 • Λαϊκή παράδοση και λατρεία για τον Άγιο Γεώργιο το Νέο στη Δρυμιά της Ξάνθης
 • Το ζήτημα της ταυτότητας των Πομάκων: Iστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση
 • Η ενσωμάτωση παραδοσιακών αξιών στα πομάκικα λαϊκά παραμύθια.