Σαμακώβ το μονηστεφές Πέραν των Ξανθίων

Author(s):Αϊβαλιώτης Βασίλειος, Αδαμαντίδου Σοφία
Date of Publishing:2007
Pages:143

14,15