Η τριγλωσσία στη μειονοτική εκπαίδευση – προβλήματα Πομάκων μαθητών

ISBN:960-87832-4-0
Date of Publishing:2006
Pages:120

11,32

Πρακτικά ημερίδας – Ξάνθη 22 Φεβρουαρίου 2006

Στις 22 Φεβρουαρίου 2006 διοργανώθηκε στην Ξάνθη ημερίδα με θέμα η Τριγλωσσία στη μειονοτική εκπαίδευση και τα μαθησιακά προβλήματα των Πομάκων μαθητών. Η ημερίδα αποσκοπούσε στο ν’ αναδειχθούν οι εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με το ζήτημα της τριγλωσσίας των πομάκων μαθητών στην Ορεινή Ξάνθη, οι αιτίες των μαθησιακών τους προβλημάτων και συγκεκριμένες προτάσεις για παιδαγωγικές παρεμβάσεις. Το βιβλίο περιλαμβάνει τα κείμενα των 7 εισηγητών καθώς επίσης και απομαγνητοφώνηση της συζήτησης που ακολούθησε. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει φωτογραφικό παράρτημα με εργασίες και δραστηριότητες μαθητριών και μαθητών του Γυμνασίου Σμίνθης.