Ξάνθη 1861-1911. Στοιχεία Ιστορίας

Author(s):Εξάρχου Θωμάς
ISBN:960-88801-0-6
Date of Publishing:2005
Pages:245

16,04

Με το βιβλίο επιχειρείται να φωτιστεί μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδος πενήντα ετών της νεώτερης ιστορίας της Ξάνθης. Παρουσιάζονται θέματα παιδείας, εμπορίου, εθνικών και εργατικών αγώνων, σημαντικών για τον τόπο Συλλόγων και πλήθος άλλες πληροφορίες. Το παρατιθέμενο υλικό προέρχεται είτε από το προσωπικό αρχείο του συγγραφέα, είτε συλλέχθηκε επίπονα από διαθέσιμες πηγές της εποχής (εφημερίδες: Ανατολικός Αστήρ Κωνσταντινουπόλεως, Φάρος, Αλήθεια και Νέα Αλήθεια Θεσσαλονίκης, πρακτικά της Δημογεροντίας Ξάνθης και το πολύτομο έργο Προξενικά Αρχεία Θράκης). Με 63 φωτογραφίες κτηρίων και ντοκουμέντων εποχής, σχετική βιβλιογραφία και εκτενές ευρετήριο 13 σελίδων, το βιβλίο αποτελεί μία πρώτη συστηματική προσέγγιση της εποχής στην οποία αναφέρεται.