Ξάνθη: Δέκα Μονογραφίες

Author(s):Εξάρχου Θωμάς
ISBN:960-86718-3-3
Date of Publishing:2001
Pages:186

9,76

Ξάνθη: Δέκα Μονογραφίες
(Ευεργέτες – ∆ωρητές, Καπνέμποροι και ∆ημόσια πρόσωπα, Αρχοντικά, Καπναποθήκες και Κτίσματα, 1891 – 1961)
Μέσα από μια έκδοση που χαρακτηρίζεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, σχεδιαγράμματα, αλφαβητικό ευρετήριο και πίνακες γενεαλογικών δένδρων παρελαύνουν άνθρωποι και αρχιτεκτονήματα της Ξάνθης, όπως o ευεργέτης Θ. Ζαλάχας, οι καπνέμποροι αδελφοί Δερμεντζόγλου, ο «ελληνοδιδάσκαλος» Δ. Χασιρτζόγλου, οι καπνέμποροι Δ. Κουντόγλου και Α. Κούτσογλου, η αμερικάνικη καπνική εταιρία Gary Tobacco Company Ιnc. και η «καπνεμπορική επιχείρηση Glenn Tobacco Company Inc., ο Μίνως ή Μάνος Χατζιδάκης, τα αρχοντικά στη συμβολή των οδών δημάρχων Ε. Χασιρτζόγλου & Π. Χρηστίδη και τέλος, μια δέκατη μονογραφία που περιλαμβάνει τις οικογένειες Αρ. Παπαδόπουλου, Αθ. Κουγιουμτζόγλου, Αλ. Καραδήμογλου και Ιω. Δημητρακοπούλου.