Ξάνθη, Καπνοβιομήχανοι 1918 – 1978

Author(s):Εξάρχου Θωμάς
ISBN:960-85578-7-9
Date of Publishing:1999
Pages:85

9,43

«Κατά το τρέχον έτος θέλωμεν επαναλάβει την διανομήν δώρων προς τους συλλέκτας των εν τοις κυτίοις των σιγαρέττων μας φύλλων αλουμινίου…»: Πρόκειται για μία εμπορική καταχώρηση της καπνοβιομηχανίας Αρδίττη που παρουσιάζεται στο βιβλίο και απηχεί την οικονομική αντίληψη της εποχής για θέματα επαναχρησιμοποίησης των υλικών! Τρεις βασικοί καπνοβιομήχανοι της Ξάνθης για τα έτη 1919-1978, οι Δαυίδ-Ιωσήφ Αρδίττης, Παύλος Ζουλιάμης και Ανάργυρος Σιγάλας, αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου και σκιαγραφούνται ως επιχειρηματικές, κυρίως, φιγούρες μέσα από 34 διαφημίσεις και καταχωρήσεις στον Τύπο της εποχής, 27 εφήμερα (αφίσες και πακέτα τσιγάρων), 22 φωτογραφίες, 4 γενεαλογικά δένδρα, 4 εμπορικά έγγραφα και 3 πίνακες στατιστικών στοιχείων. Στο τέλος του βιβλίου περιλαμβάνεται κατάλογος 88 συνδρομητών που προαγοράζοντας το βιβλίο ενίσχυσαν οικονομικά την έκδοσή του.