Ανατολική Θράκη, Τομίδιο + 9 χάρτες

Author(s):Συλλογικό έργο
ISBN:960-86718-1-7
Date of Publishing:2001
Pages:80

37,74

Περιλαμβάνει τους εξής χάρτες:

Ανατολική Θράκη-Γενικός χάρτης, 2001, Ανατολική Θράκη 1, 2001 – Ανατολική Θράκη 8, 2001

Ανατολική Θράκη Ιχνηλασία
Περισσότερα από 40 ταξίδια και τρία χρόνια επιτόπιας έρευνας, πολύχρονη βιβλιογραφική και χαρτογραφική έρευνα απαιτήθηκαν για να συγκροτηθεί το υλικό του οδηγού της Ανατολικής Θράκης, που παρουσιάζεται στο 80 σελίδων τομίδιο και τη σειρά των 8 τμηματικών (κλ. 1: 180.000) και ενός γενικού χάρτη (κλ. 1:750.000). Εντοπίστηκαν, φωτογραφήθηκαν και παρουσιάζονται 318, ελληνικού ενδιαφέροντος, οικισμοί στην Ανατολική Θράκη, με τα παλαιά ονόματά τους και τα σημερινά τουρκικά. Ταξιδεύτηκε και καταγράφεται, χωρισμένο σε κατηγορίες βατότητας, ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Ανατολικής Θράκης. Οι χάρτες αποδείχτηκαν, σύμφωνα με μαρτυρίες ανατολικοθρακιωτών που ταξίδεψαν στους χώρους καταγωγής τους χρησιμοποιώντας τους, εξαιρετικά χρήσιμοι και ακριβείς.

Περιλαμβάνει τους εξής χάρτες:
Ανατολική Θράκη-Γενικός χάρτης, 2001, Ανατολική Θράκη 1, 2001 – Ανατολική Θράκη 8, 2001