Νερμάν Μολλά, Τραγούδια των Πομάκων (CD)

Date of Publishing:2008

8,13

ΝΕΡΜΑΝ ΜΟΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ (CD)