Τραγούδια & σκοποί των Πομάκων της Θράκης (CD)

Date of Publishing:2005

8,13

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΑΠΟ ΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΚΥΡΑ ΞΑΝΘΗΣ
Αναδεικνύοντας για πρώτη φορά τη μουσική παράδοση της συγκεκριμένης περιοχής Κιμμερίων και Ασκύρων, ο δίσκος δίνει το έναυσμα για να μελετηθούν ενδιαφέρουσες μουσικές και γλωσσικές συνάφειες και αλληλεπιδράσεις. Στο ένθετο φυλλάδιο που συνοδεύει το δίσκο, περιλαμβάνονται εισαγωγή για τη μουσική των Πομάκων γραμμένη από τον εκπαιδευτικό Δανιήλ Εμμανουηλίδη και μουσικολογικά σχόλια για κάθε τραγούδι από την Αθηνά Κατσανεβάκη, διδάκτορα εθνομουσικολογίας. Περιέχονται επίσης οι στίχοι των τραγουδιών στα πομακικά, η μετάφρασή τους στα ελληνικά καθώς και βιβλιογραφικές πληροφορίες για παραλλαγές των τραγουδιών από άλλα χωριά της Ροδόπης.

Επιμέλεια: Ν. Κόκκας