Νέστος. Στενά του Νέστου

0,65

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ – ΝΕΣΤΟΣ. ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ. ( ΓΕΡΑΚΙΝΑ, ΦΙΔΛΕΤΟΣ, ΜΑΥΡΟΛΑΙΜΗΣ, ΧΑΛΚΟΚΟΤΕΣ )
POSTCARD – NESTOS. RIVER NARROWS ( BUTEO BUTEO, CIRCAETUS GALLICUS, SAXICOLA TORGUATA, PLEGADIS FALCINELLUS )