Πόρτο-Λάγος. Άγιος Νικόλαος

0,65

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ – ΠΟΡΤΟ-ΛΑΓΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
POSTCARD – PORTO-LAGOS. AGIOS NIKOLAOS CHURCH