Πόρτο-Λάγος. Το λιμάνι.

0,65

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ – ΠΟΡΤΟ-ΛΑΓΟΣ. ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ.
POSTCARD – PORTO-LAGOS. THE HARBOUR.