0,65

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ – ΞΑΝΘΗ, ΣΟΚΑΚΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
POSTCARD – XANTHI, NARROW STREETS IN THE OLD TOWN