Το καταστατικό

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 293,47€ (100.000 ΔΡΧ.)

Στην Ξάνθη, σήμερα 19 Ιανουαρίου 2014, εμείς που υπογράφουμε αυτήν την τροποποίηση του καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης»:

1

Αδαμαντίδης

Χριστόδουλος

συν. Τραπεζικός

2

Αδαμαντίδου

Σοφία

συν. Τραπεζικός

3

Αϊβαλιώτης

Βασίλειος

Δρ. Πολ. Μηχ. πρ. λέκτορας ΔΠΘ

4

Ασημακόπουλος

Βύρων

Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ

5

Βασιλούδης

Ηλίας

Οδοντίατρος

6

Γερμαντζίδης

Νικόλαος

Δάσκαλος

7

Γρηγοριάδης

Νικόλαος

Έμπορος

8

Δεούδη

Εύη

Δικηγόρος

9

Δημαράς

Αλέξανδρος

Φιλόλογος

10

Ελαφρός

Μιχάλης

Εφοριακός

11

Εξάρχου

Θωμάς

συν. Δημ. Υπάλληλος

12

Κοτσμανίδου

Βάσω

Φιλόλογος

13

Μούτσιου

Μαρία

Χημικός Μηχανικός

14

Ξανθοπουλίδης

Γιώργος

Ιατρός

15

Ξανθόπουλος

Χάρης

συν. Καθηγητής

16

Ξανθοπούλου

Ελένη

συν. Νηπιαγωγός

17

Οικονόμου

Φαίδων

συν. Τραπεζικός

18

Παράσχου

Μιχαήλ

Δάσκαλος

19

Πατέλης

Μιχάλης

συν. ΔΕΗ

20

Σαββανίδης

Άγγελος

συν. Πολιτικός Μηχανικός

21

Σαββανίδης

Σάββας

Οδοντίατρος

22

Σκιάς

Στυλιανός

Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ

23

Σταματιάδης

Κυριάκος

συν. Δημ. Υπάλληλος

24

Τζαβάρα

Κατερίνα

Αρχιτέκτων

25

Τσότρας

Αριστοτέλης

συν. Στρατιωτικός

26

Φραντζολάς

Γεώργιος

Φιλόλογος

27

Χαμζάς

Χριστόδουλος

Καθηγητής ΔΠΘ

28

Ψαθά

Μαρία

Έμπορος

29

Ψαλτοπούλου

Μαργαρίτα

συν. Δασκάλα

συμφωνήσαμε, συναποφασίσαμε και συναποδεχθήκαμε νόμιμα και ανεπιφύλακτα τα επόμενα:

Στις 30/04/1992, συστήθηκε στην Ξάνθη η αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ», με έδρα την πόλη της Ξάνθης και με σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό της, το οποίο αποτελείται από εικοσιτέσσερα (24) άρθρα και το οποίο αφού κατατέθηκε στην Οικονομική Εφορία Ξάνθης (α/α βεβαίωσης 120-30/04/1992) και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρικών του Πρωτοδικείου Ξάνθης (37/4-5-1992), δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Η 1η τροποποίηση του καταστατικού έγινε στις 30/11/1992, οπότε και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 18, 19, 21 και 23.

Η 2η τροποποίηση του καταστατικού έγινε στις 16/11/1993, οπότε και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στις 19/1/2014, στην Ξάνθη, αποφασίσθηκε νόμιμα, η τροποποίηση των άρθρων 1 & 23 του καταστατικού της Εταιρείας.

Τα μέλη της Εταιρείας κατά την ημέρα της παρούσης τροποποίησης του καταστατικού, πλην των άνω αναφερομένων είκοσι ενιά (29), είναι και τα ακόλουθα τριάντα (30):

1

Αγαθάκη Νίκη

16

Κρητικός Αντώνης

2

Αλεξιάδου Αναστασία

17

Λαλάγκας Ηρακλής

3

Αμουτζίδης Κωνσταντίνος

18

Μαλεβίτσης Νικόλαος

4

Βακιάνης Ανέστης

19

Μοσχίδου Αλκινόη

5

Βαφείδης Παναγιώτης

20

Μπατζακίδης Γεώργιος

6

Γαργάλα Ασπασία

21

Ξανθόπουλος Θωμάς

7

Δούκας Δημοσθένης

22

Οικονόμου Χριστίνα

8

Ζαφειριάδης Θόδωρος

23

Παναγιωτακόπουλος Δημήτριος

9

Ηλιάδου Αθηνά

24

Παντερμαλή Ευαγγελία

10

Ιωακειμίδης Αθανάσιος

25

Πάντσογλου Χρήστος

11

Κασαπίδης Δημήτριος

26

Παπακωστής Γεώργιος

12

Κέκκερης Γεράσιμος

27

Πασχίδης Μιχαήλ

13

Κελέρμενος Νικόλαος

28

Τσάκαλης Αναστάσιος

14

Κοντοπούλου Ελένη

29

Τσιγάρας Γεώργιος

15

Κουρπαλίδου Τζένη

30

Χατζόπουλος Κωνσταντίνος

Αναλυτικότερα, μετά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της, αυτό έχει διαμορφωθεί και ισχύει πλέον με την παρακάτω μορφή:

Το άρθρο 1 του καταστατικού τροποποιείται και ισχύει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σήμερα στην Ξάνθη αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία, με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ», με έδρα την πόλη της Ξάνθης (στην οδό Μπότσαρη 20) και ΑΦΜ 090128169, η οποία θα διέπεται από τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα και από τους όρους του παρόντος καταστατικού.

Το άρθρο 2 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι σκοποί της Εταιρείας, όπως και τα δύο επίθετα στον τίτλο της δηλώνουν, είναι πολιτιστικοί και αναπτυξιακοί. Η έννοια που αποδίδουμε στον όρο ανάπτυξη εκτείνεται πέραν του στενού ορισμού της ως οικονομικής μεγέθυνσης. Νοούμε επίσης ως ανάπτυξη την προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος δεχόμενοι ότι η ποιότητά του πρέπει να αποτελεί δείκτη ανάπτυξης, την προαγωγή των ανθρωπίνων σχέσεων και της αλληλεγγύης, το επίπεδο της παιδείας του πληθυσμού της χώρας και σειρά άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Με την έννοια αυτή επιμερίζουμε τους σκοπούς του ΠΑΚΕΘΡΑ σε τομείς, ως εξής:

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

α) Η πραγματοποίηση και η παρουσίαση μελετών και ερευνών, με σκοπό την ανάδειξη:

  • της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς της Θράκης, κυρίως σε ότι αφορά τα ήθη και έθιμα, τη μουσική παράδοση, την εξέλιξη της γλώσσας, τους χορούς, τις εικαστικές τέχνες, τους αρχαιολογικούς χώρους κλπ.

  • της ιδιαιτερότητας των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στην περιοχή της Θράκης και της παράδοσης και παρουσίας Χριστιανών, Μουσουλμάνων (Πομάκων, Τσιγγάνων, Τουρκογενών) και Εβραίων.

β) Η προώθηση της προσέγγισης και συνεργασίας των πολιτισμικών φορέων και προσώπων του θρακικού χώρου.

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

α) Η έρευνα και η μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης της περιοχής της Θράκης, σε σχέση με την ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής της θέσης και τον οικολογικό της πλούτο.

β) Η τουριστική προβολή της Θράκης σε σχέση με τα οικολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της.

γ) Η έρευνα και δραστηριότητα όσον αφορά στα οικοσυστήματα της Θράκης και ιδιαίτερα εκείνων που την καθιστούν μοναδική, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Ευρώπη.

δ) Η προστασία των οικοσυστημάτων και η αποκατάσταση βλαβών σε αυτά.

Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

α) Η ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συνεργασίας με ελληνικές ή ελληνικής καταγωγής ομάδες ή πρόσωπα στο εξωτερικό.

β) Η αξιοποίηση του θρακικού χώρου, για μια ουσιαστική πολιτισμική προσέγγιση και συνεργασία του Ελληνισμού, με τους βαλκανικούς λαούς αλλά και ευρύτερα.

γ) Η παροχή ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς πληθυσμούς αναπτυσσομένων χωρών με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους.

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η προαγωγή του επιπέδου παιδείας σε τοπικό επίπεδο σε θέματα που άπτονται των στόχων της Εταιρείας.

Το άρθρο 3 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση:: 

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, θα είναι ιδίως:

α) Εκδόσεις, διαλέξεις και παρουσιάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

β) Η διοργάνωση μαθημάτων, εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεδρίων.

γ) Η οργάνωση και διεξαγωγή ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος

δ) Η δημιουργία αρχείου προφορικής παράδοσης.

ε) Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ζ) Η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, των μελών της Εταιρείας ή άλλων ειδικών, που θα κληθούν για τον σκοπό αυτό.

η) Η συνεργασία με άλλες εταιρείες, σωματεία, οργανώσεις, ινστιτούτα, συλλόγους και φυσικά πρόσωπα.

θ) Η παράσταση στις Αρχές και τις Υπηρεσίες ή/και η χρήση ένδικων μέσων, στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδιαίτερα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

ι) Οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

Το άρθρο 4 παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση:: 

 ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν ενήλικοι, άνδρες και γυναίκες, που αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το υφιστάμενο καταστατικό της Εταιρείας και δηλώνουν ότι θα εργασθούν για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και σε επίτιμα. Τακτικά είναι τα μέλη, που έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το καταστατικό.Επίτιμα είναι τα μέλη, που έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών, εκτός του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα που επέδειξαν μεγάλο ζήλο, για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας ή οι δωρητές αυτής ή και άλλα πρόσωπα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το άρθρο 5 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση:: 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η αίτηση για εγγραφή στην Εταιρεία είναι γραπτή και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να αποφανθεί στην πρώτη του τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, μετά την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη της Εταιρείας. Ως δικαίωμα εγγραφής ορίζεται το ποσό των 20 Є, ενώ η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στα 40 Є. Τα παραπάνω ποσά μεταβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ., που θα τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Το άρθρο 6 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη έχουν τα επόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις:

α) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε κάθε διαδικασία της Εταιρείας με μόνη υποχρέωση να είναι τακτοποιημένο οικονομικά.

β) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ασκεί έλεγχο και κριτική του Δ.Σ. και κάθε άλλου οργάνου, επιτροπής ή μέλους της Εταιρείας. Κάθε κριτική πρέπει αρχικά να ασκείται μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας και των οργάνων της.

γ) Κάθε μέλος δικαιούται να είναι υποψήφιο στις αρχαιρεσίες για το Δ.Σ., μετά παρέλευση ενός εξαμήνου από την εγγραφή του στην Εταιρεία.

δ) Μέλος, το οποίο αποδειχθεί ότι ενεργεί εναντίον των σκοπών της Εταιρείας, διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος.

ε) Μέλος, το οποίο καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του για δύο χρόνια, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ.

Το άρθρο 7 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση:

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι πόροι της Εταιρείας είναι ιδίως:

α) Το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών.

β) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

γ) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, εκδόσεις ή αμοιβές για κάποια εργασία της Εταιρείας προς τρίτους.

δ) Οι δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή το Ελληνικό Δημόσιο ή κάθε άλλο φορέα, ανεξάρτητα από τη νομική του προσωπικότητα καθώς και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στην Εταιρεία, εφόσον προάγει τους σκοπούς της και εγκρίνεται από το Δ.Σ.

Το άρθρο 8 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση:

ΑΡΘΡΟ 8: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της Εταιρείας είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

δ) Δευτερεύοντα όργανα ή επιτροπές, μπορούν να συσταθούν με τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος μπορεί να γίνει στο μέλλον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το άρθρο 9 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

 ΑΡΘΡΟ 9: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας και συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο (εντός του Ιανουαρίου).

Συνέρχεται επίσης έκτακτα, όταν κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί εγγράφως από 10 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να ανακοινωθεί πριν από δέκα (10) ημέρες, με γραπτή πρόσκληση προς τα μέλη, στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ. μέσω του Προέδρου του διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, εκτός του τμήματος εκείνου που αφορά στη λογοδοσία του και την κριτική στα πεπραγμένα του και τις αρχαιρεσίες. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται τριμελές προεδρείο από τους παρευρισκομένους.

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία αν συμμετέχουν σ΄ αυτήν το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, επαναλαμβάνεται η Γενική Συνέλευση την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε απαρτία υπάρχει όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

Η ψηφοφορία για εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε., καθώς και επί προσωπικών θεμάτων, γίνεται μυστικά, ενώ όλες οι άλλες ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται με ανάταση του χεριού. Η εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και τρισταυρία.

Το άρθρο 10 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση:

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει για όλα τα θέματα και ασκεί την ανώτατη εποπτεία σ΄ αυτά, έχει δε τη δυνατότητα, με ειδική απόφαση κάθε φορά, να μεταβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή χωριστά ή από κοινού, ορισμένα δικαιώματα και εξουσίες, για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι:

α) Η έγκριση ή απόρριψη του απολογισμού του απερχομένου Δ.Σ.

β) Η απαλλαγή απερχομένου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη ως προς τη διαχείριση της Εταιρείας.

γ) Η έγκριση του προγραμματισμού δράσης και του προϋπολογισμού του επομένου διαχειριστικού έτους.

δ) Η εκλογή τριμελούς Προεδρείου (εφορευτικής επιτροπής) για την διενέργεια αρχαιρεσιών.

ε) Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Η διαγραφή των μελών.

η) Η αυθεντική ερμηνεία των όρων του παρόντος καταστατικού.

θ) Η απόφαση για κάθε άλλο θέμα που δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο.

Το άρθρο 11 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές (7) Δ.Σ., που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, για δύο (2) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (άρθρο 9). Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει κάθε τακτοποιημένο ταμειακά μέλος, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από αυτή των αρχαιρεσιών, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ., με τον περιορισμό του άρθρου 6, παρ. γ. του παρόντος. Η επανεκλογή τους επιτρέπεται απεριόριστα.

Εάν προσβληθεί το κύρος των αρχαιρεσιών, η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, συνέρχεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, διορίζει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο από μέλη της Εταιρείας, μέχρι την έκδοση απόφασης, σχετικά με την προσφυγή ή την αίτηση που ασκήθηκε για το κύρος των αρχαιρεσιών, απαγορευομένης νέας εκλογής.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής, το προσωρινό Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Δικαστηρίου, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκτός από τους επτά (7) πλειοψηφήσαντες υποψηφίους, οι οποίοι θα συγκροτήσουν το Δ.Σ., εκλέγονται συγχρόνως και έως τρεις (3) κατά σειρά από τους υπόλοιπους υποψηφίους, ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.

Το άρθρο 12 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Με πρόσκληση του συμβούλου, που πλειοψήφησε και σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την εκλογή, συνέρχονται οι εκλεγέντες σύμβουλοι, για να συγκροτηθούν σε σώμα. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία οι: ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και τα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της η υφιστάμενη Διοίκηση.

Το άρθρο 13 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤοΔ.Σ. συνεδριάζει μία φορά το δίμηνο και έκτακτα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση τριών (3) από τα μέλη του, που πρέπει να είναι έγγραφη και να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν συμμετέχουν σ΄ αυτό τέσσερα (4) από τα μέλη του είτε με φυσική παρουσία, είτε με την βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε ισοψηφία ισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος, εφόσον δεν παρίσταται ο Πρόεδρος.

Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα, για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει οικεία βουλήσει παραιτηθεί από τη θέση του και καλείται να τον αναπληρώσει ο πρώτος εκ των αναπληρωματικών συμβούλων.

Προηγουμένως όμως, πρέπει, αυτός που υποβάλει κατ΄ αυτόν τον τρόπο την παραίτησή του, να κληθεί με έγγραφη πρόσκληση και να δώσει εξηγήσεις προς το Δ.Σ.

Το άρθρο 14 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

α) Αποφασίζει και ενεργεί σύμφωνα με το καταστατικό για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την Εταιρεία.

β) Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, εγκρίνοντας και καθορίζοντας τις δαπάνες της.

γ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και τους υποβάλλει στην Γ.Σ.

δ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.

ε) Δημιουργεί επιτροπές για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. Μέχρι τη σύνταξη και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού οι επιτροπές αυτές θα δρουν με βάση τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις εντολές που λαμβάνονται από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ.

ζ) Μισθώνει γραφεία, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό και ενεργεί οτιδήποτε χρειάζεται για τη λειτουργία της Εταιρείας.

η) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλα μέλη για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Δικαστικές, Διοικητικές και λοιπές Αρχές.

θ) Μεριμνά για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος που αποσκοπεί στην ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας και το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ι) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών.

Το άρθρο 15 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας έχει ιδίως τα επόμενα καθήκοντα:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε Αρχή, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και σε επείγουσες περιπτώσεις και χωρίς αυτήν.

β) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί αυτό, καταρτίζει μαζί με τον Γ.Γ. την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στη Γ.Σ., όταν αυτή δεν διενεργεί αρχαιρεσίες ή κατά το τμήμα εκείνο, που δεν αφορά στις αρχαιρεσίες.

γ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.

δ) Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον υφιστάμενο Κανονισμό.

Το άρθρο 16 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση:

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου αναπληρώνει αυτόν ο Αντιπρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού αναπληρώνει αυτόν ο Γενικός Γραμματέας.

Σε διαφορετική περίπτωση, τους τρεις προαναφερόμενους, αναπληρώνει το ηλικιακά μεγαλύτερο μέλος του Δ.Σ.

Το άρθρο 17 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας έχει ιδίως τα επόμενα καθήκοντα:

α) Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ., διεξάγει την αλληλογραφία, συνυπογράφει τα έγγραφα και τηρεί τα πρακτικά τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γ.Σ., όταν δεν αφορά σε αρχαιρεσίες ή κατά το τμήμα αυτής που δεν αναφέρεται σε αρχαιρεσίες.

β) Τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά, που υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, τηρεί το Μητρώο μελών και τη σφραγίδα της Εταιρείας. Είναι υπεύθυνος επίσης για την τήρηση του αρχείου, των γραφείων, των επίπλων και της υπόλοιπης περιουσίας της Εταιρείας.

Το άρθρο 18 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

Ο ταμίας έχει ιδίως τα επόμενα καθήκοντα:

α) Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, εισπράττει τις συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των μελών και κάθε άλλο έσοδο.

β) Τηρεί βιβλία και στοιχεία για τα έσοδα-έξοδα και κάνει τις πληρωμές μετά από εντολή του Προέδρου. Επίσης πραγματοποιεί αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

γ) Είναι υποχρεωμένος στην αμελλητί κατάθεση κάθε ποσού στην Τράπεζα, πέρα από το όριο που εκάστοτε ορίζεται από το Δ.Σ.

Το άρθρο 19 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. μετέχουν στη διοίκηση και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Οι επιμέρους αρμοδιότητες των μελών καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.

Το άρθρο 20 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής, με δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ., για δύο (2) έτη, είτε σε κοινά ψηφοδέλτια είτε σε χωριστά, όπως ορίζει το Δ.Σ.

Εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα και έχει καθήκον να ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και να το εποπτεύει.

Συντάσσει έκθεση κάθε έτος, και αν υπάρχει διαφωνία, αυτός που διαφωνεί συντάσσει ξεχωριστή έκθεση. Η τελική κρίση ανήκει στην Γ.Σ.

Το άρθρο 21 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 21: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για τις αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία τις διεξάγει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Αν η Γ.Σ. είναι μικτή, δηλαδή έχει και άλλα θέματα εκτός από τις αρχαιρεσίες, κατά το τμήμα που δεν αφορά τις αρχαιρεσίες, προεδρεύεται από το υπάρχον και απερχόμενο Δ.Σ. με επικεφαλής τον Πρόεδρό του.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια.

Μετά την διαλογή των ψήφων και την διακρίβωση της σειράς επιτυχίας κάθε συμβούλου συντάσσεται πρακτικό, όπου αναφέρονται όσοι εξελέγησαν κατά σειρά τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη.

Το άρθρο 22 του καταστατικού παραμένει και ισχύει, χωρίς τροποποίηση::

ΑΡΘΡΟ 22: Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία φέρει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ» και τις λέξεις Ξάνθη – 1992 κυκλικά. (Έδρα και έτος ιδρύσεως). Στο κέντρο φέρει ανθέμιο.

Το άρθρο 23 του καταστατικού τροποποιείται και ισχύει, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την τροποποίηση του παρόντος η απαρτία επιτυγχάνεται με παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις διαγραφής μέλους της Εταιρείας ή διάλυσης της Εταιρείας. Στην τελευταία περίπτωση, η περιουσία της Εταιρείας περιέρχεται:

α)Το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου του ΠΑΚΕΘΡΑ διατίθεται σε κοινωνικούς φορείς της Ξάνθης.

β)Η βιβλιοθήκη περιέρχεται, μετά από συνεννόηση, σε Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες με διαχωρισμό των βιβλίων σε συναφή προς τις βιβλιοθήκες αυτές γνωστικά αντικείμενα

γ) Το αρχείο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

δ) Τα αδιάθετα προϊόντα ( βιβλία, CD κτλ), περιέρχονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις βιβλιοθήκες και τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιφέρειας ΑΜΘ, με μέριμνα της εκκαθαριστικής επιτροπής ενώ τυχόν υπόλοιπα θα διατεθούν κατά την κρίση της.

ε)Τα κτήρια με τον περιεχόμενο εξοπλισμό και επίπλωσή τους περιέρχονται στην ΛΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

στ) Τα πνευματικά δικαιώματα των παραγωγών του ΠΑΚΕΘΡΑ (βιβλία, CD κλπ) περιέρχονται άνευ ετέρου στους δημιουργούς τους (συγγραφείς, επιμελητές, συνθέτες-στιχουργούς).

ΑΡΘΡΟ 24: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Νόμων γενικότερα.

Αφού συμφωνήσαμε όλα τα προαναφερόμενα, συντάξαμε, διαβάσαμε και υπογράψαμε νόμιμα και ανεπιφύλακτα την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 24 άρθρα και το οποίο, αφού υποβληθεί νόμιμα στην Οικονομική Εφορία Ξάνθης και στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, θα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρικών του Πρωτοδικείου Ξάνθης και θα ισχύσει με τη νέα του μορφή.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Αδαμαντίδης

Χριστόδουλος

Αδαμαντίδου

Σοφία

Αϊβαλιώτης

Βασίλειος

Ασημακόπουλος

Βύρων

Βασιλούδης

Ηλίας

Γερμαντζίδης

Νικόλαος

Γρηγοριάδης

Νικόλαος

Δεούδη

Εύη

Δημαράς

Αλέξανδρος

Ελαφρός

Μιχάλης

Εξάρχου

Θωμάς

Κοτσμανίδου

Βάσω

Μούτσιου

Μαρία

Ξανθοπουλίδης

Γιώργος

Ξανθόπουλος

Χάρης

Ξανθοπούλου

Ελένη

Οικονόμου

Φαίδων

Παράσχου

Μιχαήλ

Πατέλης

Μιχάλης

Σαββανίδης

Άγγελος

Σαββανίδης

Σάββας

Σκιάς

Στυλιανός

Σταματιάδης

Κυριάκος

Τζαβάρα

Κατερίνα

Τσότρας

Αριστοτέλης

Φραντζολάς

Γεώργιος

Χαμζάς

Χριστόδουλος

Ψαθά

Μαρία

Ψαλτοπούλου

Μαργαρίτα