Αντίκα 14

Ξάνθη, Αντίκα 14
Το διατηρητέο κτήριο κατηγορίας Α’, επί της οδού Αντίκα 14, υπήρξε από το 1993 έως το 2005 η πρώτη έδρα του ΠΑΚΕΘΡΑ. Αποκαταστάθηκε με μελέτες και προσωπική εργασία μελών του Κέντρου. Κυριότερος χορηγός της εκ βάθρων σχεδόν αναστήλωσης υπήρξε η Εταιρεία Μηχανική Α.Ε.