Εικόνες από την Θράκη – πακέτο των 28 καρτ-ποστάλς

12,20

28 καρτ-ποστάλς, μια γνωριμία με τον τόπο μέσα από εικόνες από την Ξάνθη και την περιφέρειά της. Η έκδοση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας προβολής των φυσικών, πολιτισμικών και ιστορικών χαρακτηριστικών του θρακικού χώρου. Αρχοντικά του 18ου και 19ου αιώνα, λεπτομέρειες περίτεχνων αρχιτεκτονικών μελών, φωτογραφίες ιστορικών μονών και ναών αλλά και εικόνες από τη σύγχρονη ζωή, τη συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών και την αρμονία του φυσικού τοπίου αποτελούν τις ψηφίδες που συνθέτουν τη συγκεκριμένη συλλογή. Οι συγκεκριμένες καρτ-ποστάλς αποτελούν σημαντικό κομμάτι του αρχειακού υλικού της Ξάνθης και της περιοχής της, μιας που ήδη κάποια από τα απεικονιζόμενα αρχιτεκτονικά τοπία έχουν δεχτεί τη σύγχρονη παρέμβαση.