Πομακοχώρια Ξάνθης: Σμίνθη, Μύκη, Εχίνος, Ωραίον.

0,65

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ – ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ. ΣΜΙΝΘΗ, ΜΥΚΗ, ΕΧΙΝΟΣ, ΩΡΑΙΟΝ.
POSTCARD – MOUNTAIN VILLAGES OF XANTHI. SMINTHI, MYKI, ECHINOS, OREON.