Στάλιου 13

Στάλιου 13
Το κτήριο επί της οδού Στάλιου 13 υπήρξε για το διάστημα 2006-2008 προσωρινή έδρα του ΠΑΚΕΘΡΑ. Είναι ένα διατηρητέο κτήριο, κατηγορίας Α΄, από τα περισσότερο φωτογραφημένα οικοδομήματα της Παλιάς Πόλης, στη συνοικία Μητροπόλεως. Έκτοτε χρησιμοποιείται κάθε χρόνο από το ΠΑΚΕΘΡΑ, κατά τη διάρκεια των Γιορτών Παλιάς Πόλης (τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου).