Από την Γκιουμουλτζίνα στην Τρεμπλίνκα – Ιστορία των Εβραίων της Κομοτηνής

Author(s):Παπαστράτη Θρασύβουλου
Date of Publishing:2010
Pages:207

14,15