Εικόνα και λόγος. Εικονολογικά σχόλια στον Αναστάσιο Σιναϊτη

Author(s):Τσιγάρας Γεώργιος
ISBN:960-85578-6-0
Date of Publishing:1999
Pages:50

4,72

/1999/50/

Ένα επιστημονικό – λόγω ακριβώς του περιεχομένου και της μεθοδολογίας του – δημοσίευμα που παρά την εξειδίκευσή του έχει ευρύτατες διαστάσεις στο πλαίσιο του ορθόδοξου χριστιανικού κόσμου, αλλά και πέραν αυτού, αποτελώντας ίσως ένα εκδοτικό τόλμημα για έναν περιφερειακό πολιτιστικό οργανισμό. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού ο συγγραφέας του επιχειρεί μια «εικονολογική» ανίχνευση στο γνωστότερο έργο του θεολόγου του 7ου αι. μ.Χ., Αναστάσιου Σιναϊτη, Οδηγός, ένα έργο στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανατροπή των αιρετικών δοξασιών του Μονοφυσιτισμού και των διαφόρων παραφυάδων του. Το βιβλίο συμπληρώνουν κεφάλαια γενικής και ειδικής βιβλιογραφίας καθώς ο κατάλογος των 99 ατόμων κατά πόλεις που προεγγράφηκαν και προαγόρασαν την έκδοση.