Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης φωτογραφημένη σε ταχυδρομικά δελτάρια

Author(s):Μαυρίδης Δημήτρης
ISBN:960-88049-3-0
Date of Publishing:2004
Pages:31

9,43

Στην παρούσα έκδοση συγκεντρώνονται 48 ταχυδρομικά δελτάρια με φωτογραφίες από το διατηρούμενο και προστατευόμενο παραδοσιακό οικισμό της Ξάνθης των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Τα δελτάρια συνοδεύουν επεξηγηματικές λεζάντες ενώ στο τέλος παρατίθεται συμπληρωματικό κεφάλαιο με εκτενέστερα σχόλια και πληροφορίες για την πόλη της Ξάνθης. Επιπλέον το βιβλίο δίνει πληροφορίες με τρόπο ευσύνοπτο για την παλιά πόλη της Ξάνθης, ως δημιούργημα των ρωμαίικων κοινοτήτων, την πολυσημία ύφους στη δόμησή της και στην ανθρώπινη πολυμορφία της.