Μπαντής Βασίλειος, Στους δρόμους της Οκτωήχου, CD

Date of Publishing:2000

8,13

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΚΤΩΗΧΟΥ – ΨΑΛΛΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ (CD)
Τα μέλη που περιέχονται στο συγκεκριμένο άλμπουμ αντιπροσωπεύουν και τους οκτώ ήχους της βυζαντινής μουσικής: Κύριε εκέκραξα, Ήχος Α´, Επί των ποταμών Βαβυλώνος, Γ´, Αναβαθμοί, Ήχος Α´, Άγιος ο Θεός, Ήχος Β´, Χερουβικόν, Ήχος Γ´, Δοξολογία – Άγια, Ήχος Δ´, Ασματικόν του Σταυρού, Ήχος Δ´, Ευλογητάρια, Ήχος Πλάγιος του Α´, Σε υμνούμε, Ήχος Πλάγιος του Β´, Άξιον εστί, Ήχος Πλάγιος του Β´, Τον Δεσπότη και Αρχιερέα – Μέλος αρχαίον, Ήχος Βαρύς, Εις πολλά έτη Δέσποτα, Ήχος Βαρύς, Δοξαστικόν, Ήχος Πλάγιος του Δ´ – Εσπερινού Εισοδίων της Θεοτόκου. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Βασίλης Μπαντής. Το άλμπουμ συνοδεύεται από μια μικρή έκδοση για την παράδοση της ψαλτικής τέχνης στη Νικήσιανη του Νομού Καβάλας, τόπο καταγωγής του Πρωτοψάλτη και την προέλευση της βυζαντινής μουσικής.