Οι Δωρεές των οικογενειών Σταύρου Χατζησταύρου και Παντελή Κουγιουμτζόγλου στην Ξάνθη

Author(s):Εξάρχου Θωμάς
ISBN:960-85578-4-4
Date of Publishing:1999
Pages:16

2,83

Ολιγοσέλιδη εργασία για το χρονικό των δωρεών-ευεργεσιών των δύο εξεχουσών οικογενειών της Ξάνθης προς την πόλη. Παρουσιάζονται πρόσωπα που μεσολαβούν, σχετική αλληλογραφία και γενεαλογικό δέντρο των δύο οικογενειών.